Spatio-temporal modelling of dynamic spatial phenomena

Modelling of dynamic spatial phenomena, combining static / spatial representation and dynamic / temporal context, for support the monitoring, design and forecasting in spatial planning, using upper formal ontologies

This research work has been supported through the project granted by the National Science Centre, Poland - project number: UMO-2012/05/N/HS4/00642

Modelowanie dynamicznych zjawisk przestrzennych, łączące reprezentację statyczno-przestrzenną z dynamiczno-temporalnym kontekstem, do wspomagania monitoringu, projektowania i prognozowania w planowaniu przestrzennym, z użyciem ontologii formalnych

Niniejsze badania są sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu UMO-2012/05/N/HS4/00642

About  project / O projekcie

Project description

Project achievements

Project results

Reached project objectives

The impact on domain of knowledge

Publications

Conferences