Konferencje

Upowszechnianie wyników – rezultaty projektu badawczego

Back to project home page

1. AGILE 2013 Conference w Leuven Belgia w dniach 14-18.05.2013 r. Poster „Semantic metadata for spatial planning documents”. (I.Kaczmarek, J.Łukowicz, A.Iwaniak, M.Strzelecki)

2. ISPRS Congress On “Serving Society with Geoinformatics” Antalya, Turcja 11-17.11.2013 r. Prezentacja pt. „Ontology Driven Analysis of Spatio-temporal Phenomena, Aimed at Spatial Planning and Environmental Forecasting” (A.Iwaniak, J.Łukowicz, M.Strzelecki, I.Kaczmarek)

3. 4th Czech–Polish Symposium Brno–Wrocław “Actual Problems Of Geodesy, Cartography And Photogrammetry”. 15-17.05.2014 r. Prezemtacja pt. „Identification of Events and Processes in Linked Open Data Generated from SDI Resources” (J.Łukowicz, A.Iwaniak)

4. GI_Forum 2014, Salzburg, Austria. “Workshop on Linked Open Data: Activities, Ideas, Practices@GIForum 2014. 15-17.05.2014. Prezentacja pt.: „Discovering Spatio-Temporal Nature of Phenomena from Linked Open Data Generated from SDI Spatial Resources, using Formal Ontologies” (J.Łukowicz, A.Iwaniak)

5. VI Ogólnopolskie seminarium naukowe Modelowanie informacji geograficznej dla potrzeb budowy infrastruktury informacji przestrzennej 17.09.2013 r. WAT Warszawa. Prezentacja pt. „Harmonizacja danych planistycznych w technologii sieci semantycznych”. (J.Łukowicz, A.Iwaniak)

6. XXIII konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej Infrastruktura informacji przestrzennej dźwignią rozwoju społeczeństwa informacyjnego Warszawa, Biblioteka Narodowa, 6-8.11.2013 r. Prezentacja pt. „Modelowanie dynamicznych zjawisk w planowaniu przestrzennym z wykorzystaniem ontologii formalnych”. (J.Łukowicz, A.Iwaniak, M.Strzelecki, I.Kaczmarek)

7. XXIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej Rozwój metod i technologii geoprzestrzennych, Warszawa, Biblioteka Narodowa 5–7.11.2014. Prezentacja pt. „Odkrywanie dynamiki zjawisk przestrzennych reprezentowanych w czasoprzestrzennych grafach RDF z użyciem ontologii formalnych”. (J.Łukowicz, A.Iwaniak)

This research work has been supported through the project granted by the National Science Centre, Poland - project number: UMO-2012/05/N/HS4/00642