Osiągnięcia

Back to project home page

Realizacja projektu przyniosła szereg osiągnięć, które można podzielić na bezpośrednie efekty merytoryczne oraz efekty pośrednie, związane z możliwością podzielenia się tymi wynikami z badaczami z obszaru geoinformatyki. Osiągnięcia te są odzwierciedlone w przywołanych w niniejszym raporcie publikacjach naukowych (pkt F) oraz były prezentowane na szeregu konferencjach i warsztatach (pkt L raportu).
Do bezpośrednich osiągnięć należy zaliczyć:

Do pośrednich osiągnięć należy zaliczyć:

This research work has been supported through the project granted by the National Science Centre, Poland - project number: UMO-2012/05/N/HS4/00642