Publikacje

Upowszechnianie wyników – rezultaty projektu badawczego

Back to project home page

1. Modelowanie dynamiki zjawisk w planowaniu przestrzennym z wykorzystaniem ontologii formalnych. Modeling of Dynamic Phenomena In Spatial Planning With The Use of Formal Ontology. Jaromar Łukowicz, Adam Iwaniak, Marek Strzelecki, Iwona Kaczmarek. Roczniki Geomatyki [Annals Of Geomatics] ISSN 1731-5522. XII Zeszyt 1(63) 2014. Str. 81-91. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. [PDF]

2. Zastosowanie zbiorów danych RDF do modelowania czasoprzestrzennego w geoinformatyce. The Application of RDF Datasets for Spatiotemporal Modelling in Geoinformatics. Jaromar Łukowicz, Adam Iwaniak. Roczniki Geomatyki [Annals Of Geomatics] ISSN 1731-5522. XIII Zeszyt 1(67) 2015. Str. 21–34. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. [PDF]

3. Supporting spatial data harmonization process with the use of ontologies and Semantic Web technologies. Marek Strzelecki, Adam Iwaniak, Jaromar Łukowicz, Kaczmarek Iwona. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Volume XL-7/W2 2013. Str. 231-236. DOI 10.5194/isprsarchives-XL-7-W2-231-2013. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS). [PDF]

4. Ontology Driven Analysis of Spatio-temporal Phenomena, Aimed At Spatial Planning And Environmental Forecasting. Adam Iwaniak, Jaromar Łukowicz, Marek Strzelecki, Iwona Kaczmarek. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Volume XL-7/W2 2013. Str. 119-124. DOI 10.5194/isprsarchives-XL-7-W2-119-2013. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS). [PDF]

5. The Use Of Semantic Web Technologies In Spatial Decision Support Systems Adam Iwaniak, Jaromar Łukowicz, Iwona Kaczmarek and Marek Strzelecki. INSPIRE 2013: The Green Renaissance (The INSPIRE Conference 2013) European Commission. INSPIRE. 23-27.07.2013. Florence, Italy. [Word Document]

6. From Snapshots to Processes Description – Spatiotemporal Modelling using RDF Datasets and Formal Ontologies. Jaromar Łukowicz, Adam Iwaniak. 18th AGILE Conference on Geographic Information Science. 9-12 June 2015 – Lisbon, Portugal. [PDF]

This research work has been supported through the project granted by the National Science Centre, Poland - project number: UMO-2012/05/N/HS4/00642