Publications

Selected publications and conferences

 1. Francis Harvey, Jim Jones, Simon Scheider, Adam Iwaniak, Iwona Kaczmarek, Jaromar Lukowicz and Marek Strzelecki, Little Steps Towards Big Goals. Using Linked Data to Develop Next Generation Spatial Data Infrastructures ( aka SDI 3.0), The 17th AGILE International Conference on Geographic Information Science, 2014, URL: http://www.agile-online.org/Conference_Paper/cds/agile_2014/agile2014_110.pdf
 2. Iwaniak A., Łukowicz J., Strzelecki M., Kaczmarek I., Opening SDI Metadata for Linked Open Data, Workshop on Linked Open Data Acitivities, Ideas and Practices, 2014, http://www.johannesscholz.net/LOD14/abstracts/LOD_GIForum_2014_Iwaniak_etal.pdf
 3. Strzelecki M., Iwaniak A., Łukowicz J., Kaczmarek I., Supporting spatial data harmonization process with the use of ontologies and semantic web technologies, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2013, URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-7-W2/231/2013/isprsarchives-XL-7-W2-231-2013.pdf
 4. A. Iwaniak, J. Łukowicz, M. Strzelecki, and I. Kaczmarek, Ontology Driven Analysis of Spatio-temporal Phenomena, Aimed At Spatial Planning And Environmental Forecasting, 2013, URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-7-W2/119/2013/isprsarchives-XL-7-W2-119-2013.pdf
 5. Łukowicz J., Iwaniak A., Strzelecki M., Kaczmarek I., Modelowanie dynamicznych zjawisk w planowaniu przestrzennym z wykorzystaniem ontologii formalnych, 2014, Roczniki Geomatyki, http://ptip.org.pl//download/files/RG2014z1-Lukowicz-inni.pdf
 6. Iwaniak, A; Kaczmarek, I; Strzelecki, M; Łukowicz, J, Publikowanie danych przestrzennych jako Linked Open Data, Roczniki Geomatyki, 2014, URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2014z1-Iwaniak-inni.pdf
 7. Kaczmarek I., Łukowicz J.,Iwaniak A.,Strzelecki M., Semantic metadata for spatial planning documents, 16th AGILE Conference on Geographic Information Science. Best poster. URL: http://agile.gis.geo.tu-dresden.de/web/Conference_Paper/CDs/AGILE%202013/Posters/P_Kaczmarek.pdf

 8. Kaczmarek I., Iwaniak A., Łukowicz J., New Spatial Planning Data Access Methods Through The Implementation Of The Inspire Directive, Real Estate Management and Valuation, 2014 r.

 9. A. Iwaniak, I. Kaczmarek, J. Lukowicz, M. Strzelecki, Retrieving information from spatial planning documents with the use of context analysis,  26th International Cartographic Conference, 2013
 10.  Łukowicz J., Iwaniak A., Comparison of methods based on Geographic Information Systems and methods based on ontologies using Description Logic (DL) for modelling and spatial analysis, 26th International Cartographic Conference, 2013
 11. Coetzee S., Harvey F., Iwaniak A., Cooper K.A., Sharing and Coordinating SDIs in the Age of Crowdsourcing and Mobile Technologies, 26th International Cartographic Conference, 2013
 12. Iwaniak A. ,Łukowicz J.,Kaczmarek I.,Strzelecki M., The Use Of Semantic Web Technologies In Spatial Decision Support Systems, The INSPIRE Conference 2013, 23-27 June, URL: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2013/pdfs/25-06-2013_ROOM-5_16.00%20-%2017.30_74-Adam%20Iwaniak_Adam-Iwaniak.pdf

 13. Kaczmarek I., Iwaniak A., Łukowicz J., Strzelecki M., Publication of Spatial Planning Documents Using Ontology – Driven Approach, The INSPIRE Conference 2013, 23-27 June, URL:http://inspire.jrc.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2013/pdfs/26-06-2013_ROOM-5_09.00%20-%2010.30_100-Iwona%20Kaczmarek_Iwona-Kaczmarek.pdf

 14. Kaczmarek I., Iwaniak A., Łukowicz J., New spatial planning data access methods through the implementation of the INSPIRE Directive, Real Estate Management and Valuation, 2013

 15. Rautenbach V., Coetzee S., Iwaniak A., Orchestrating OGC web services to produce thematic maps in a spatial information infrastructure, Computers Environment and Urban Systems, Vol. 37 No. , 2013, pp. 107-120, URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0198971512000774

 16. Harvey F., Iwaniak A., Coetzee S., Cooper A. K., SDI Past, Present and Future: A Review and Status Assessment [in:] Abbas Rajabifard and David Coleman (Eds.): Spatially Enabling Government, Industry and Citizens: Research and Development Perspectives, , Canada 2012, pp. 23-38, URL: http://www.gsdi.org/gsdiconf/gsdi13/papers/59.pdf

 17. Iwaniak A., Łukowicz J., Strzelecki M., Kaczmarek I., Aspekty implementacji inteligentnej infrastruktury informacji przestrzennej, Roczniki Geomatyki, Vol. X, Warszawa 2012, pp. 103-117

 18. Iwaniak A., Kubik T., Paluszyński W., Tykierko M., Kaczmarek I., Semantic based extension of search capability of SDI, Global Geospatial Conference 2012 “Spatially Enabling Government, Industry and Citizens”, Québec City, Canada, May 14-17, 2012 URL: http://www.gsdi.org/gsdiconf/gsdi13/papers/147.pdf

 19. Łukowicz J., Kaczmarek I., Iwaniak A., Semantic metadata in SDI for decision support systems in spatial planning, Global Geospatial Conference 2012 “Spatially Enabling Government, Industry and Citizens”, Québec City, Canada, May 14-17, 2012 URL: http://www.gsdi.org/gsdiconf/gsdi13/papers/162.pdf

 20. Kubik T.: Semantic web based system supporting preparation, publication and use of legal acts on spatial planning / Experiences & Case Studies IV (72). Global Geospatial Conference 2012 “Spatially Enabling Government, Industry and Citizens”, Québec City, Canada, May 14-17, 2012 URL: http://www.gsdi.org/gsdiconf/gsdi13/papers/72.pdf
 21. Kaczmarek I., The use of ontologies in spatial planning domain, Reasoning Web 2012 Summer School, Vienna University of Technology (TU Vienna), Austria, 03 – 08.09.2012, URL: http://www.kr.tuwien.ac.at/events/rw2012/participants-material/rw2012_poster_87.pdf

 22. Rautenbach V., Coetzee S., Strzelecki M., Iwaniak A., Results of an evaluation of the orchestration capabilities of the ZOO project and the 52° north framework for an intelligent geoportal, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. XXII ISPRS Congress, 25 August – 01 September 2012, Melbourne, Australia (referat, materiały konferencyjne), pp. 163-168, URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Iwaniak_et-al_Results_of_an_evaluation_ISPRS_Annals_I_ (…)

 23. Kaczmarek I., Wpływ Web 2.0 na rozwój GIS oraz możliwości wykorzystania  OpenStreetMap w edukacji, Przegląd Geodezyjny, 2011r

 24. Kaczmarek I., Charakterystyka wybranych projektów europejskich dotyczących informacji o przestrzeni, Charakterystyka i przetwarzanie zasobów urzędowych związanych z czasem i przestrzenią, T.Kubik (red.) rozdział w monografii, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2014

 25. Kubik T., Kruczkiewicz Z.: UML and service description languages : information systems modelling. Wrocław University of Technology; 2011
 26. Iwaniak A., Bury S., Metadane i usługi wyszukiwania danych [w:] INSPIRE i Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej – Podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne. Skrypt dla uczestników szkolenia podstawowego, , Warszawa 2011, pp. 233-260

 27. Kaczmarek I., Iwaniak A., Rola tezaurusa w kształtowaniu interoperacyjności semantycznej, Roczniki Geomatyki, Vol. IX No. 4 (48), Warszawa 2011, pp. 61-69

 28. Kubik T.: Role of thesauri in the information management in the Web-based services and systems. In: Transactions on Computational Collective Intelligence III / Ngoc Thanh Nguyen (ed.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2011.
 29. Malczewski P., Iwaniak A., Blachowski A., Projekt wojewódzkiego węzła informacji przestrzennej obszaru funkcjonalnego Wrocławia oparty na wolnym oprogramowaniu, Roczniki Geomatyki, Vol. IX No. 1 (45), Warszawa 2011, pp. 87-92, URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2011z1-MalczewskiIwaniakBlachowki.pdf

 30. Woźniak E., Iwaniak A., Wykorzystanie standardów OGC do wizualizacji danych w infrastrukturze informacji przestrzennej. Cz. II, Przegląd Geodezyjny, Vol. LXXXII No. 5, Warszawa 2011, pp. 12-17, URL: http://www.sigma-not.pl/publikacja-59510-wykorzystanie-standardów-ogc-do-wizualizacji-dany (…)

 31. Woźniak E., Iwaniak A., Porównanie możliwości publikacji opracowań kartograficznych w sieci WWW z wykorzystaniem standardów SLD SE FE i Google API, Roczniki Geomatyki, Vol. IX No. 1 (45), Warszawa 2011, pp. 137-148, URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2011z1-WozniakIwaniak.pdf

 32. Woźniak E., Iwaniak A., Netzel P., Wykorzystanie standardów OGC do wizualizacji danych w infrastrukturze informacji przestrzennej. Cz. I, Przegląd Geodezyjny, Vol. LXXXII No. 4, Warszawa 2011, pp. 3-8, URL: http://www.sigma-not.pl/publikacja-58851-wykorzystanie-standardów-ogc-do-wizualizacji-dany (…)

 33. Kaczmarek I, Cooper AK, Iwaniak A, Kubik T, Łukowicz J. & Paluszyński W, The use of ontologies in the spatial planning domain, 25th International Cartographic Conference, Paris, 4-8.2011

 34. Iwaniak A, Kubik T, Cooper AK, Paluszyński W, Łukowicz J., Derrick G Kourie, An Intelligent Geoportal for Spatial Planning, 25th International Cartographic Conference, Paris, 4-8.2011

 35. Coetzee S., Iwaniak A., Netzel P., Thematic WMS as a way of presenting information, 25th International Cartographic Conference, Paris, 4-8.2011

 36. Cooper A. K., Rapant P., Hjelmager J., Laurent D., Iwaniak A., Coetzee S., Moellering H., Düren U., Extending the formal model of a spatial data infrastructure to include volunteered geographical information, 25th International Cartographic Conference, Paris, 4-8.2011, pp. CO-120, URL: http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2011/Oral%20Presentations%20PDF/B2-Ont (…)

 37. Antony K Cooper, Serena Coetzee, Iwona Kaczmarek, Derrick G Kourie, Adam Iwaniak & Tomasz Kubik, Challenges for quality in volunteered geographical information, Africa GEO 2011, Cape Town, 31 May – 2 June 2011

 38. Kaczmarek I,. Iwaniak A., Integration of spatial planning and environmental data using ontologies, The XXII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 25.08 – 01.09.2012, Melbourne, Australia, http://www.isprs2012.org/abstract/1561.asp

 39. Iwaniak A., Kaczmarek I., Rola serwisów społecznościowych w budowie infrastruktury danych przestrzennych, Roczniki Geomatyki, Vol. 7 No. 5 (35), Warszawa 2009, pp. 79-86